Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ρινοπλαστική

Ρινοπλαστική - Πλαστική μύτης

Πρόκειται για μια αισθητική ή επανορθωτική επέμβαση. Η ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) βελτιώνει την εμφάνιση και τις αναλογίες της μύτης, ενισχύοντας την αρμονία του προσώπου και την αυτοπεποίθηση. Εκτός από ανατομικό, έχει και λειτουργικό ρόλο, αφού μπορεί να διορθώσει προβλήματα της αναπνοής, τα οποία προέρχονται από ανατομικές ανωμαλίες του εσωτερικού της μύτης. Οι ανωμαλίες αυτές είτε είναι κληρονομικές, είτε οφείλονται σε κάποιο τραυματισμό ή προηγούμενη εγχείρηση. Η ρινοπλαστική είναι μια άκρως εξατομικευμένη διαδικασία και θα πρέπει να γίνεται για εσάς και όχι για να εκπληρώσετε επιθυμίες άλλων ή να προσπαθείτε να ταιριάξετε με κάποιο είδος ιδανικής εικόνας.

 

 

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες από τις ερωτήσεις που συναντάμε συχνότερα:

 

Τι μπορεί να επιτύχει η ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική μπορεί να αλλάξει:

 • Το μέγεθος της μύτης, σε σχέση με το υπόλοιπο πρόσωπο
 • Το πλάτος της μύτης, στη ράχη της ρινός (δηλαδή την επιφάνεια στο πάνω μέρος της μύτης)
 • Το προφίλ της μύτης, με ορατά εξογκώματα ή λακούβες στη ράχη
 • Το ακρορίνιο, που μπορεί να είναι μεγάλο ή ογκώδες, πεσμένο
 • Τα ρουθούνια που μπορεί να είναι μεγάλα ή πλατιά
 • Τη ρινική ασυμμετρία και την απόκλιση από το σύνηθες

 

Με την ρινοπλαστική μπορούμε να διορθώσουμε και αναπνευστικά προβλήματα από τη μύτη;

Πολλές φορές συναντούμε την συνύπαρξη προβλημάτων στο εσωτερικό της μύτης, που δυσκολεύουν την αναπνοή, όπως η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος και η υπερτροφία των ρινικών κογχών. Η αντιμετώπισή τους είναι επιβεβλημένη, γιατί μια μύτη ωραία πρέπει και να λειτουργεί σωστά και να μας βοηθά στην αναπνοή.  Η διόρθωση του διαφράγματος γίνεται από την ίδια την τομή της ρινοπλαστικής, ενώ για την υπερτροφία των ρινικών κογχών εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές με laser, ραδιοσυχνότητες και κογχοπλαστική με ειδικό μικροτόμο (microdebrider assisted inferior turbinoplasty).  Όλα τα παραπάνω αποτελούν το επιστημονικό αντικείμενο της ωτορινολαρυγγολογίας (ωρλ). Έτσι, το σύνολο της μύτης αντιμετωπίζεται από έναν μόνο ειδικό, αποφεύγοντας επιπλέον ταλαιπωρία, χρόνο και κόστος.

 

Πότε μπορεί να γίνει μια ρινοπλαστική;

Η ρινοπλαστική (πλαστική μύτης) ενδείκνυται όταν:

 • Η ανάπτυξη του προσώπου έχει ολοκληρωθεί και είστε 17 χρονών ή μεγαλύτερος
 • Είστε σωματικά υγιής
 • Έχετε συγκεκριμένους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους στο μυαλό σας για τη βελτίωση της εμφάνισης σας.

 

Ποιο είναι το κόστος της ρινοπλαστικής;

Το κόστος της ρινοπλαστικής εξαρτάται από την αμοιβή του αναισθησιολόγου, του χειρουργού και της κλινικής. Όταν συνυπάρχει και δυσκολία στην αναπνοή (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία ρινικών κογχών, κ.α.) υπάρχει η πιθανότητα μέρος των εξόδων να καλύψει ο ασφαλιστικό φορέας υγείας ή η ιδιωτική ασφάλεια αν υπάρχει. Η αμοιβή του αναισθησιολόγου εξαρτάται από το είδος της νάρκωσης και τη διάρκειά της. Η αμοιβή του χειρουργού εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της επέμβασης  και τις παρεμβάσεις, που απαιτείταιι να γίνουν. Η τιμή της κλινικής μπορεί να ποκίλει, χωρίς αυτό να έχει σχέση με την ποιότητα  και την ασφάλεια του χειρουργείου. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό κόστος της επέμβασης το καθορίζουμε στο πρώτο ραντεβού, προτείνουμε τις πιθανές λύσεις και υπάρχουν δυνατότητες ευελιξίας στον τρόπο πληρωμής.

 

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Τα βήματα που ακολουθούμε κατά τη διάρκεια μιας ρινοπλαστικής είναι τα ακόλουθα:

ΒΗΜΑ 1-Πρώτο Ραντεβού

Πρόκειται για την πρώτη επαφή μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης γίνεται η ανάλυση του προβλήματος του ατόμου και των προσδοκιών του. Αφού βγουν οι κατάλληλες φωτογραφίες, παρουσιάζονται τα προβλήματα που εμφανίζει η μύτη και επηρεάζουν την εμφάνισή της και προτείνονται οι αλλαγές που μπορούν να γίνουν χειρουργικά.

Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος του εσωτερικού της μύτης για να διαπιστωθούν πιθανές ανατομικές ανωμαλίες (σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία ρινικών κογχών κ.α.) που δυσκολεύουν την αναπνοή, οι οποίες θα αντιμετωπισθούν μαζί με το χειρουργείο της ρινοπλαστικής. Όπου απαιτείται κάνουμε ενδοσκόπηση της μύτης, ανώδυνα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο και camera.

ΒΗΜΑ 2-Αναισθησία της ρινοπλαστικής

Στις επιλογές μας περιλαμβάνεται η τοπική ή η γενική αναισθησία. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγουμε το τι είναι καλύτερο για τον κάθε υποψήφιο.

 

ΒΗΜΑ 3-Τομή στην ρινοπλαστική

Η επέμβαση της μύτης γίνεται είτε με κλειστή ρινοπλαστική, όπου οι τομές είναι κρυμμένες μέσα στη μύτη ή με ανοιχτή ρινοπλαστική, όπου γίνεται μια μικρή τομή κάθετα προς τη στυλίδα.  Η στυλίδα είναι ο στενός αυτός διάδρομος ιστού, που χωρίζει τα δύο ρουθούνια.  Μέσω αυτών των τομών, οι μαλακοί ιστοί που καλύπτουν τη μύτη,  ανασηκώνονται  επιτρέποντας  στο χειρουργό ιατρό την άμεση όραση όλης της ανατομίας και της παθολογίας της μύτης. Στην πρώτη περίπτωση, δεν υπάρχει καθόλου ορατή τομή, ενώ στην περίπτωση της ανοιχτής ρινοπλαστικής η τομή είναι πάρα πολύ μικρή (2 εκατοστά περίπου), που με τον καιρό επουλώνεται και δεν φαίνεται καν.

 

ΒΗΜΑ 4-­Ανακατασκευή του σχήματος της μύτης

Εδώ γίνεται η κύρια δουλειά του χειρουργείου, όπου μπορούμε να μειώσουμε ή να αυξήσουμε το μέγεθος της μύτης, για αισθητικούς ή λειτουργικούς λόγους. Η αλλαγή αυτή στο σχήμα μπορεί να γίνει με διορθώσεις του σχήματος των οστών και των χόνδρων της μύτης ή  χρησιμοποιώντας μοσχεύματα.

 

ΒΗΜΑ 5-­Διόρθωση της σκολίωσης του ρινικού διαφράγματος, υπερτροφίας ρινικών κογχών.

Αν υπάρχει σκολίωση ρινικού διαφράγματος, αυτό διορθώνεται μέσα από τη μύτη επιτυγχάνοντας  βελτίωση της αναπνοής. Αυτό γίνεται με την τομή που ήδη έχουμε κάνει για την ρινοπλαστική. Σε περίπτωση που συνυπάρχει υπερτροφία ρινικών κογχών, εφαρμόζουμε σύγχρονες τεχνικές με laser, ραδιοσυχνότητες και  κογχοπλαστική με ειδικό μικροτόμο (microdebrider assisted inferior turbinoplasty).

 

ΒΗΜΑ 6-Κλείσιμο των τομών, τοποθέτηση νάρθηκα

Μόλις το σχήμα της μύτης ολοκληρωθεί κατά το επιθυμητό, οι τομές καλύπτονται από τους ιστούς και το δέρμα της περιοχής. Στη συνέχεια, τοποθετούμε έναν μικρονάρθηκα  για να προστατευθεί η μύτη για λίγες ημέρες. Μετά το τέλος της επέμβασης θα μείνετε για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο και συνήθως το βράδυ είστε στο σπίτι σας. Σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί διανυκτέρευση και φεύγετε το πρωί.

 

ΒΗΜΑ 7-­Δείτε τα αποτελέσματα

Με την αφαίρεση του νάρθηκα βλέπουμε το αρχικό αποτέλεσμα. Τα  αρχικά πρηξίματα υποχωρούν σταδιακά σε μερικές εβδομάδες , ενώ το τελικό σχήμα της μύτης φαίνεται μετά από την πάροδο μερικών μηνών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα παρατηρείτε σταδιακές αλλαγές στην εμφάνιση της μύτης σας.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Οι οδηγίες που προτείνουμε μετά το τέλος της επέμβασης είναι οι ακόλουθες:

 • Λόγω της γενικής αναισθησίας, απαιτείται να παραμείνετε για κάποιες ώρες στο νοσοκομείο. Σε κάποιες πιο σπάνιες περιπτώσεις, ίσως χρειαστεί παραμονή για ένα βράδυ. Καλό θα είναι για το πρώτο 24ωρο να αποφύγετε την οδήγηση.
 • Συνήθως δεν υπάρχει καθόλου πόνος, κάτι που εκπλήσσει τους χειρουργημένους. Αν υπάρξει, μπορείτε να πάρετε  κάποιο απλό παυσίπονο (όχι ασπιρίνη).
 • Είναι πιθανό να νιώθετε μπουκωμένος τις πρώτες 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Σ’ αυτή την περίπτωση, προτείνουμε πλύσεις με φυσιολογικό ορό ή κάποιο σπρέι για να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
 • Καλό θα είναι να μείνετε μακριά από την σκόνη και τον καπνό για διάστημα 2 εβδομάδων
 • Την πρώτη εβδομάδα πιθανόν να εμφανιστεί ένα πρήξιμο γύρω από τη μύτη και μελανιές γύρω από τα μάτια. Την πρώτη ή δεύτερη μέρα πιθανόν να αυξάνονται, γρήγορα όμως υποχωρούν. Σε διάστημα 7-8 ημερών θα φαίνονται ελάχιστα.
 •  Μπορεί να παρουσιάσετε μικρορινορραγίες τις πρώτες μέρες. Για να μειώσετε τον κίνδυνο της ρινορραγίας,  προσπαθήστε να κρατάτε  το κεφάλι σας ψηλά και αποφύγετε ζεστά ντους για 1-2 εβδομάδες.
 • Ο νάρθηκας παραμένει συνήθως για μία εβδομάδα. Όσο φοράτε τον νάρθηκα θα πρέπει να προσέχετε να μην βραχεί, γιατί μπορεί να ξεκολλήσει από την θέση του. Αφού αφαιρεθεί ο νάρθηκας, θα πρέπει να προσέχετε να μην χτυπήσετε τη μύτη σας για την επόμενη εβδομάδα. Το βράδυ στον ύπνο μπορείτε να φοράτε τον νάρθηκα για μεγαλύτερη ασφάλεια.