Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Όσφρηση

ΌσφρησηΔιαταραχές της όσφρησης.

Πρόκειται για διαταραχές της αίσθησης αυτής, οι οποίες επηρεάζουν την προσαρμογή του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλλον. Οι διαταραχές αυτές οφείλονται σε διάφορα εμπόδια που υπάρχουν στην μύτη και δεν επιτρέπουν τη μεταφορά των οσμηρών μορίων στους οσφρητικούς υποδοχείς(αγωγιμότητας) όπως πολύποδες, οίδημα του ρινικού βλεννογόνου, σκολίωση ρινικού διαφράγματος και σε κακή λειτουργία των οσφρητικών νευρώνων, του οσφρητικού βολβού ή ανώτερων κεντρικών οσφρητικών νευρώνων.

Γίνεται πλήρης διερεύνηση της διαταραχής αυτής, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικό ιστορικό, κλινική εξέταση, ενδοσκόπηση της μύτης με την χρήση τοπικού αναισθητικού με την βοήθεια της υψηλούς ευκρίνειας ενδοσκοπικής μονάδας και ακολουθεί δοκιμασία οσφρήσεως. Αφού αξιολογηθούν τα ευρήματα δίνεται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.