Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Εκκριτική ωτίτιδα (σωληνάκια)

Εκκριτική ωτίτιδα (σωληνάκια)Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού ( σωληνάκια ) σε χρόνια δυσλειτουργία ευσταχιανής. (Εκκριτική ωτίτιδα)

Πρόκειται για μία πάθηση κατά την οποία λόγω της διαταραχής της διάνοιξης της ευσταχιανούς σάλπιγγας προκαλείται διαταραχή του αερισμού και υποπίεση στο μέσο αυτί. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργείται οίδημα στο βλεννογόνο του μέσου αυτιού με συλλογή υγρού.

Η εξέταση περιλαμβάνει πλήρη ΩΡΛ κλινική εξέταση με ωτομικροσκόπηση, ακοολογικός έλεγχος και ενδοσκόπηση ρινός-ρινοφάρυγγα με εύκαμπτο ενδοσκόπιο. Θεραπευτικώς δίδεται φαρμακευτική αγωγή και παρακολουθείται ο ασθενής. Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται παρακέντηση και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού με τοπική αναισθησία στους ενήλικες ή γενική στα παιδιά.