Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ωτοπλαστική

Ωτοπλαστική   Είναι η επέμβαση πλαστικής, με την οποία διορθώνεται η συγγενής ανατομική δυσπλασία των αφεστώτων ώτων (πεταχτά αυτιά). Πρόκειται για υποπλασία της ανθέλικας στο πτερύγιο του αυτιού,  με αποτέλεσμα το αυτί να προβάλλει μπροστά και να προεξέχει δυσανάλογα. Η διάπλαση του εσωτερικού αυτιού είναι φυσιολογική και κατ’ επέκταση και η ακοή. Τα αφεστώτα ώτα είναι συγγενής πάθηση, δηλαδή εμφανίζεται από τη γέννηση του ατόμου και οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. Στο 59% των ατόμων, προϋπάρχει στον έναν από τους δυο γονείς.

Η ωτοπλαστική γίνεται με τοπική αναισθησία. Η επέμβαση πραγματοποιείται με μία μικρή τομή στην οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου. Ακολουθεί η μορφοποίηση του σχήματος του χόνδρου, με τη δημιουργία της ανθέλικας. Τέλος τοποθετούνται ράμματα στην οπίσθια επιφάνεια του πτερυγίου.

Ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του την ίδια μέρα. Μετά από λίγες μέρες, που αφαιρούνται τα ράμματα, μπορεί να επανέλθει και στις καθημερινές του δραστηριότητες. Αν υπάρχει μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται με κοινά αναλγητικά.