Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ίλιγγος

ΊλιγγοςΓια την διάγνωσή του απαιτείται αναλυτικό ιστορικό και νεοωτολογικό-ακοολογικό έλεγχο που θα συμπεριλαμβάνει και δοκιμασίες πρόκλησης ιλίγγου που τις περισσότερες φορές θα δώσουν στοιχεία για το σύστημα που έχει πάθει βλάβη: οπτικό, αιθουσαίο, παρεγκεφαλιδικό, σωματοαισθητικό.

Στον κλινικό έλεγχο περιλαμβάνονται η εξέταση των αιθουσο-νωτιαίων και των αιθουσο-οφθαλμικών αντανακλαστικών και η δοκιμασία ιλίγγου θέσεως. Η εξέταση της ακοής με τονική ακοομετρία, και τα προκλητά ακουστικά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους μας δίνουν πληροφορίες για πιθανή βλάβη στον λαβύρινθο ή στην ακουστική οδό. Τα αιθουσαία μυογενή δυναμικά (VEMPs) βοηθούν στην ανεύρεση βλάβης στην αιθουσαία οδό. Ο έλεγχος του οπισθίου λαβυρίνθου με τη βοήθεια ηλεκτρονυσταγμογραφήματος με θερμικούς διακλυσμούς, μας κατευθύνει στην ανεύρεση του πάσχοντος λαβυρίνθου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις είναι σχετικά απλές αλλά αναγκαίες, διότι με αυτές θα αποκλειστούν παθήσεις με παρόμοια κλινική εικόνα. Οι εξετάσεις αυτές θα βοηθήσουν τον ασθενή στο να βρεθεί η αιτία και να του δοθεί έγκαιρα η κατάλληλη θεραπεία που θα βελτιώσει τα συμπτώματα σε μεγάλο βαθμό.

Θεραπευτικώς αποκατάσταση του ιλίγγου με ειδικούς χειρισμούς και ασκήσεις του αιθουσαίου, καθώς και φαρμακευτική αγωγή εξειδικευμένη με τα ευρήματα του κάθε ασθενούς.