Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ενδοσκοπικό

Πλήρης έλεγχος , του ρινοφάρυγγα, του λάρυγγα, του φάρυγγα και του υποφάρυγγα με τη μέθοδος της ενδοσκόπησης και της καταγραφής με Video-camera. Είναι μια μέθοδος ανώδυνη και ταχύτατη. Ακόμα, επιτρέπει να ελέγχονται περιοχές δύσκολες και απρόσιτες, ενώ δίνει τη δυνατότητα να καταγράφεται το παθολογικό εύρημα, να αρχειοθετείται και στη συνέχεια μετά τη θεραπεία να συγκρίνεται για να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα. Έτσι είναι δυνατή η εξέταση για αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) χωρίς να χρειαστεί το παιδί να πάρει ακτινοβολία για την εκτέλεση ακτινογραφίας.