Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Βαρηκοϊα

ΒαρηκοιαΠριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας για τη  βαρηκοΐα απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ωτομικροσκόπηση με την βοήθεια μικροσκοποίου.

Ακολουθεί νευροωτολογικός-ακοολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (ακοόγραμμα τονικό, ομιλητικό) και τυμπανογραφική μελέτη με τη βοήθεια σύγχρονου τυμπανομετρητή (τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά, έλεγχος ευσταχιανούς σάλπιγγας).

Επίσης διενεργούνται ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους σε επιλεγμένες περιπτώσεις, για την εκτίμηση οπισθοκοχλιακής βλάβης και ωτοακουστικές εκπομπές για τη διερεύνηση βλαβών του κοχλία.

Από πλευράς θεραπείας για τη βαρηκοΐα διενεργείται: Φαρμακευτική θεραπεία αιφνίδιας πτώσης της ακοής και ακουστικού τραύματος.

Οπού απαιτείται εκτελούμε ενδοτυμπανική έκχυση φαρμακευτικών σκευασμάτων για ταχύτερη δράση απευθείας στον κοχλία.