Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Προληπτικός έλεγχος βαρηκοΐας

Διενεργείται κυρίως σε άτομα εργαζόμενα σε θορυβώδες περιβάλλον ή υπερήλικες.

O έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (ακοόγραμμα τονικό, ομιλητικό).

Έτσι επιτυγχάνουμε πρώιμη διάγνωση της βαρηκοΐας και των πιθανών αίτιων που την προκαλεί. Κατόπιν ακολουθεί η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή όταν κριθεί αναγκαία.