Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ίλιγγος Θεραπεία – Αντιμετώπιση

ιλιγγος - τροποι αντιμετώπισης και θεραπείας

Για την διάγνωση του ιλίγγου λαμβάνουμε αναλυτικό ιστορικό και στη συνέχεια με το   νεοωτολογικό-ακοολογικό έλεγχο που εκτελούμε λαμβάνουμε πληροφορίες  για ποιο από τα επιμέρους τμήματα της ισορροπίας έχει πάθει βλάβη: οπτικό, αιθουσαίο, παρεγκεφαλιδικό, σωματοαισθητικό. Στον κλινικό έλεγχο εξετάζουμε τα αιθουσο-νωτιαία και τα αιθουσο-οφθαλμικά αντανακλαστικά και γίνεται η δοκιμασία αναζήτησης του ιλίγγου θέσεως με τη καταγραφή των οφθαλμικών κινήσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονυσταγμογραφήματος.

Στη συνέχεια εξετάζουμε τη λειτουργία της ακουστικής και της αιθουσαίας οδού για να διαπιστώσουμε αν κάποιος από τους δύο λαβυρίνθους που υπάρχουν στο εσωτερικό του αυτιού μας έχει πάθει βλάβη.

Με την εξέταση της ακοής με τονική ακοομετρία, και τα προκλητά ακουστικά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους παίρνουμε πληροφορίες για πιθανή βλάβη στον λαβύρινθο ή στην ακουστική οδό. Τα αιθουσαία μυογενή δυναμικά (VEMPs) βοηθούν στην ανεύρεση βλάβης στην αιθουσαία οδό. Ο έλεγχος του οπισθίου λαβυρίνθου με τη βοήθεια ηλεκτρονυσταγμογραφήματος με θερμικούς διακλυσμούς, μας κατευθύνει στην ανεύρεση του πάσχοντος λαβυρίνθου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξειδικευμένες αυτές εξετάσεις είναι σχετικά απλές αλλά αναγκαίες, διότι με αυτές θα αποκλειστούν παθήσεις με παρόμοια κλινική εικόνα.

Για την αντιμετώπιση του ιλίγγου εφαρμόζουμε θεραπεία με ασκήσεις αιθουσαίας αντιρρόπησης και φαρμακευτική αγωγή ανάλογα με τα ευρήματα του κάθε ασθενούς.

Η θεραπεία του ιλίγγου με αιθουσαία αντιρρόπηση είναι ένα πρόγραμμα ασκήσεων που εφαρμόζουμε στις διάφορες παθήσεις του αυτιού και το οποίο έχει σχεδιαστεί για να προκαλεί αντιστάθμισμα, μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Έτσι μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες παθήσεις του λαβυρίνθου όπως: καλοήθη παροξυσμικό ίλιγγο θέσεως, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη υπαισθησία λαβυρίνθου, συνοδευόμενη με νόσο του Meniere, αιθουσαία νευρωνίτιδα, λαβυρινθίτιδα. Μεγάλο ποσοστό ασθενών που συναντούμε με ίλιγγο μεγάλης διάρκειας, δεν βελτιώνονται με την φαρμακευτική αγωγή, αλλά παρουσιάζουν βελτίωση με τις ασκήσεις αιθουσαίας αντιρρόπησης που συστήνουμε.

Σε περιπτώσεις ιλίγγου θέσεως μέσω ειδικής συνεδρίας εκτελούμε ασκήσεις που μετακινούμε τους ωτόλιθους, σε μια λιγότερο  ευαίσθητη θέση μέσα στο εσωτερικό του αυτιού εξαλείφοντας τα συμπτώματα που προκαλεί 0 ίλιγγος.

Επίσης διαβάστε:

Ο καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως (BPPV)