Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ακουστικό Βαρηκοΐας

Ακουστικό ΒαρηκοΐαςΘεραπεία με ακουστικό βαρηκοΐας. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε θεραπείας απαιτείται λεπτομερές ιστορικό και πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ωτομικροσκόπηση με την βοήθεια μικροσκοποίου.

Ακολουθεί νευροωτολογικός-ακοολογικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει την διερεύνηση προβλημάτων που σχετίζονται με διαταραχές της ακουστικής λειτουργίας μέσω λεπτομερούς ακοολογικού ελέγχου (ακοόγραμμα τονικό, ομιλητικό) και τυμπανογραφική μελέτη με τη βοήθεια σύγχρονου τυμπανομετρητή (τυμπανόγραμμα, ακουστικά αντανακλαστικά, έλεγχος ευσταχιανούς σάλπιγγας).

akoustiko_29087554Επίσης διενεργούνται ακουστικά προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους σε επιλεγμένε περιπτώσεις, για την εκτίμηση οπισθοκοχλιακής βλάβης. Μετά από την αξιολόγησης των ιδιαιτεροτήτων κάθε ασθενούς γίνεται επιλογή και προσαρμογή του σωστού ακουστικού και ακολουθεί επανέλεγχος μετά την τοποθέτησή του.

Προληπτικός έλεγχος βαρηκοΐας. Διενεργείται κυρίως σε άτομα εργαζόμενα σε θορυβώδες περιβάλλον.