Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Πολύποδες φωνητικών χορδών

Πολύποδες φωνητικών χορδώνΤι είναι ο πολύποδας των φωνητικών χορδών;
Ο πολύποδας των φωνητικών χορδών είναι ένας σαφώς αφορισμένος σχηματισμός, στρογγυλός, ερυθρός και λείος. Χαρακτηριστική θέση εμφάνισής του είναι στο μέσο των φωνητικών χορδών. Όταν υπάρχει για μακρύ χρονικό διάστημα στις φωνητικές χορδές του ατόμου, μπορεί να αλλάξει σε σχήμα και υφή. Το μέγεθος του ποικίλει. Επίσης είναι δυνατό να εμφανιστεί μονός ή σε ζεύγη, δηλαδή ένας σε κάθε φωνητική χορδή. Εκφύεται από μια πλατιά βάση ή ένα λεπτό μίσχο.
Συνήθως προκαλείται από την κακή χρήση της φωνής σε συνδυασμό με το κάπνισμα. Αναφέρεται ότι είναι πιθανό να δημιουργείται από μικροαιμορραγίες των φωνητικών χορδών, κατόπιν βίαιης δόνησής τους.

Ποια συμπτώματα προκαλεί ο πολύποδας των φωνητικών χορδών;
Συνήθως προκαλεί βράγχος φωνής, χωρίς πόνο. Στην περίπτωση, που πρόκειται για μισχωτό πολύποδα, μπορεί να προβάλλει ανάμεσα στις φωνητικές χορδές, προκαλώντας διαλείπουσα αφωνία (διαλείμματα στη φωνή). Αρκετά συχνά οι ασθενείς αναφέρουν αίσθημα ξένου σώματος στο λαιμό, που προσπαθούν να απομακρύνουν βήχοντας. Σε περιπτώσεις ευμεγέθους πολύποδα μπορεί να παρατηρηθεί και δύσπνοια.

πολύποδας φωνητικών χορδώνΠώς εξελίσσεται ο πολύποδας του λάρυγγα;
Συνήθως ο  πολύποδας των φωνητικών χορδών δεν εξελίσσεται σε καρκινική ή προ-καρκινική βλάβη. Όταν όμως είναι δύσκολο να διακριθεί από κάποια κακοήθεια της περιοχής, είναι απαραίτητο να γίνει βιοψία. Απαραίτητο είναι επομένως να υπάρχει εμπειρία του γιατρού στην εκτίμησή του.  Στο Κέντρο μας εκτελούμε ενδοσκόπηση λάρυγγα με ανώδυνο τρόπο. Έτσι παίρνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και διατηρούμε αρχείο με την εικόνα του πολύποδα του ασθενούς, το οποίο δίνουμε και στον ασθενή, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση σε επόμενο ραντεβού.

Ποια είναι η αντιμετώπιση του πολύποδα των φωνητικών χορδών;
Η αντιμετώπιση του πολύποδα εξαρτάται από το μέγεθός του και την ενδοσκοπική του εικόνα. Αρχικά συστήνουμε στον ασθενή μας να ξεκουράσει τις φωνητικές του χορδές με αφωνία και διακοπή του καπνίσματος. Σε κάποιες περιπτώσεις προτείνουμε φαρμακευτική αγωγή και επανέλεγχο. Υπάρχουν κάποιες άλλες περιπτώσεις, όπου επεμβαίνουμε χειρουργικά με Μικρολαρυγγοσκόπηση (Μικροχειρουργική Λάρυγγα).

Πώς γίνεται η επέμβαση των πολυπόδων των φωνητικών χορδών;
Πρόκειται για την επέμβαση της αφαίρεσης των πολυπόδων των φωνητικών χορδών με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου (Μικροχειρουργική Λάρυγγα). Η επέμβαση γίνεται με ειδικά εργαλεία Μικροχειρουργικής και σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε Laser. Γίνεται με γενική αναισθησία και δεν απαιτείται νοσηλεία. Είναι εντελώς ανώδυνη επέμβαση και οι ασθενείς μας φεύγουν μετά από μερικές ώρες. Το μόνο που απαιτείται είναι αφωνία για 7-10 μέρες.