Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Ενδοσκοπικό

Πρόκειται για μία μέθοδο ανώδυνη και ταχύτατη με την οποία επιτυγχάνεται έλεγχος της μύτης, του ρινοφάρυγγα, του λάρυγγα, του φάρυγγα και του υποφάρυγγα με τη βοήθεια των οπτικών ινών και την καταγραφής με Video-camera. Ακόμα, επιτρέπει να ελέγχονται περιοχές δύσκολες και απρόσιτες, ενώ δίνει τη δυνατότητα να καταγράφεται το παθολογικό εύρημα, να αρχειοθετείται και στη συνέχεια μετά τη θεραπεία να συγκρίνεται για να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα