Τηλεφωνήστε μας
210 4000405

Καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως. Διάγνωση και θεραπεία με ασκήσεις για τον ίλιγγο θέσεως.

Τι είναι ο ίλιγγος θέσεως;

ίλιγγος θέσεωςΟ καλοήθης παροξυσμικός ίλιγγος θέσεως (BPPV) είναι μια διαταραχή του εσωτερικού ωτός. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι τα σύντομα επεισόδια ιλίγγου (ζάλης) όταν αλλάζει απότομα η θέση του κεφαλιού. Περίπου το 20% των περιπτώσεων ιλίγγου οφείλονται στον ίλιγγο θέσεως.

 

Τι προκαλεί τον ίλιγγο θέσεως;

Ο ίλιγγος θέσεως οφείλεται στην μετακίνηση μικροσκοπικών κρυστάλλων, τους ωτολίθους. Οι ωτόλιθοι είναι κρύσταλλοι ανθρακικού ασβεστίου οι οποίοι φυσιολογικά εντοπίζονται στο ελλειπτικό κυστίδιο του αυτιού. Η ζαλάδα εμφανίζεται όταν οι κρύσταλλοι μετατοπίζονται από το ελλειπτικό κυστίδιο στους ημικυκλικούς σωλήνες του λαβυρίνθου. Η μετατόπιση των ωτολίθων μπορεί να προκύψει είτε από τραυματισμό του ελλειπτικού κυστιδίου, είτε από λοίμωξη ή διαταραχή του εσωτερικού του αυτιού ή απλά λόγω προχωρημένης ηλικίας. Όταν αλλάζει η θέση  του κεφαλιού, οι ωτόλιθοι μετακινούνται μέσα στους ημικυκλικούς σωλήνες του λαβυρίνθου με αποτέλεσμα να εμφανίζεται η ζάλη. Η ζάλη υποχωρεί όταν οι ωτόλιθοι σταματήσουν να κινούνται.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα του ιλίγγου θέσεως;

Τα συμπτώματα του είναι η ζάλη ή ο ίλιγγος, η κεφαλαλγία, η αστάθεια και η ναυτία. Τα συμπτώματα αυτά σχετίζονται κυρίως με την αλλαγή θέσης του κεφαλιού αναφορικά με τη βαρύτητα. Καθώς σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, καθώς αλλάζουμε πλευρά στο κρεβάτι ή γέρνοντας το κεφάλι για να κοιτάξουμε προς τα πάνω είναι κινήσεις γνωστές ως «πρόβλημα». Ο ίλιγγος θέσεως μπορεί να εμφανιστεί για μερικές εβδομάδες, στη συνέχεια να σταματήσει και  να εμφανιστεί ξανά αργότερα.

 

Πως μπορούμε να διαγνώσουμε τον ίλιγγο θέσεως;

Στο κέντρο μας εκτελούμε πλήρη νευροωτολογικό έλεγχο για τη διάγνωσή του. Μετά από λεπτομερές ιστορικό ακολουθεί η κλινική εξέταση και στην συνέχεια  πραγματοποιούμε εξειδικευμένες εξετάσεις για τη μελέτη της λειτουργίας της ακουστικής και της αιθουσαίας οδού. Βασικό μέρος της διάγνωσης του ιλίγγου θέσεως είναι το Dix-Hallpike test.Το τέστ περιλαμβάνει την παρατήρηση των ματιών έχοντας το κεφάλι και το σώμα τοποθετημένα σε συγκεκριμένες θέσεις. Το τέστ αυτό αποτελεί τμήμα ενός εργαστηριακού τέστ που πραγματοποιούμε, το οποίο ονομάζεται ηλεκτρονυσταγμογράφημα.

 

Ποια είναι η θεραπεία του ιλίγγου θέσεως;

Για τη θεραπεία του ιλίγγου θέσεως εφαρμόζουμε τα ακόλουθα:

 

1.Ασκήσεις για τον ίλιγγο θέσεως που εκτελούμε στο κέντρο μας

(οι χειρισμοί του Epley και του Semont)

Οι χειρισμοί  Epley και του Semont  που πήραν τα ονόματα τους από τους δημιουργούς τους, είναι θεραπείες που εκτελούμε. Αυτές οι ακήσεις σκοπεύουν ακριβώς να μετακινήσουν τους ωτόλιθους από τους ημικυκλικούς σωλήνες του λαβυρίνθου σε μια λιγότερο  ευαίσθητη θέση μέσα στο εσωτερικό του αυτιού. Ανάλογα με το είδος του ιλίγγου θέσεως επιλέγουμε την κατάλληλη θεραπεία για τον ασθενή μας. Κάθε μια  συνεδρία διαρκεί περίπου 15 λεπτά και ανακουφίζει τα συμπτώματα στο 80% των ασθενών. Στο υπόλοιπο 20% ίσως χρειαστεί να υποβληθούν σε δεύτερη συνεδρία ή σε χειρισμό του Brandt-Daroff.

Με το χειρισμό του Epley που πραγματοποιούμε στο κέντρο μας παρακολουθούμε τις κινήσεις των ματιών με τη βοήθεια του ηλεκτρονυσταγμογραφήματος, ενώ  κινούμε το κεφάλι σε 5 θέσεις, διατηρώντας το κάθε θέση για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Με το χειρισμό του Semont μετακινούμε το σώμα του ασθενούς, που βρίσκεται ξαπλωμένο από τη μια πλευρά στην άλλη. Οι χειρισμοί αυτοί δε γίνονται σε ασθενείς με προβλήματα στον λαιμό και την πλάτη.

2. Φαρμακευτική αγωγή.

Αφού γίνουν οι κατάλληλοι χειρισμοί στο κέντρο μας δίνουμε στη συνέχεια φαρμακευτική αγωγή την οποία θα πρέπει να λάβει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

3.  Ασκήσεις για τον ίλιγγο θέσεως στο σπίτι (Ασκήσεις Brandt-Daroff)

Για τον ίλιγγο θέσεως προτείνουμε τις ασκήσεις του Brandt-Daroff στο σπίτι. Αυτές σε περίπτωση που έχει προηγηθεί συνέδρια με χειρισμούς Εpley ή Semont πρέπει να ξεκινήσουν 1 εβδομάδα μετά . Οι ασκήσεις αυτές είναι αναγκαίο να γίνουν σε επίπεδη επιφάνεια, χωρίς μαξιλάρι.

Αυτές περιλαμβάνουν:

Α)Ξεκινήστε καθηστός στην άκρη του κρεβατιού με τα πόδια κάτω.(θέση 1)

Β)Στρίψτε το κεφάλι σας 45°προς τα αριστερά και ξαπλώστε στη δεξιά πλευρά(θέση 2)Όταν θα βρίσκεσαι ξαπλωμένος από τη δεξιά πλευρά, το κεφάλι θα πρέπει  να βρίσκεται σε γωνία 45° γυρισμένο στο μέσο μεταξύ επίπεδης επιφάνειας  και οροφής. Μένετε στη θέση αύτη για 30 δευτερόλεπτα. Αν είστε ακόμη ζαλισμένοι, μείνετε μέχρι η ζαλάδα να υποχωρήσει.

Γ)Μετά σηκωθείτε πάνω σε θέση καθιστή.(θέση 3) Μείνε στη θέση αυτή  για 30 δευτερόλεπτα.

Δ)Κατόπιν γυρίστε το κεφάλι δεξιά  με γωνία 45° και ξάπλωσε στην αριστερή πλευρά  (θέση 4) και μείνετε στη θέση αυτή για 30  δευτερόλεπτα ή μέχρι η ζαλάδα να υποχωρήσει.

Ε)Επέστρεψε στη θέση 1 για 30 δευτερόλεπτα.

Αυτή είναι μια πλήρης άσκηση. Στη συνέχεια εκτελούμε 5 επαναλήψεις που διαρκούν 10περίπου  λεπτά για να ολοκληρωθούν και  θα πρέπει να εκτελούνται κάθε πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Οι ασκήσεις του Brandt-Daroff θα πρέπει να γίνουν για δύο βδομάδες ,3 σετ κάθε μέρα,ή για τρεις εβδομάδες,2 σετ κάθε ημέρα (52 σετ συνολικα) Στους περισσότερους ασθενείς, η ολοκληρωτική ανακούφιση από τα συμπτώματα επιτυγχάνεται μετά από 30 σετ, ή γύρω στις 10 ημέρες.

Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε στις 01/13/13 9:55 PM